d6

Welkom by Gert Maritz Primêre Skool

Gert Maritz is ‘n moderne primêre skool met ‘n Christelike etos wat ten doel stel om seuns en dogters wat deur die medium van Afrikaans of Engels onderrig wil word, holisties, as gebalanseerde lede van die breë samelewing op te voed in ‘n opvoedkundige gelukkige milieu. Ons beoog om deur middel van ouer- en onderwysbetrokkenheid optimale ontwikkeling van gelukkige leerders op alle terreine te verseker.

Verskeie spansporte soos krieket, hokkie, rugby netbal, word aangebied waar seuns en dogters spanwerk en sosiale vaardighede aanleer. Individuele sportsoorte soos tennis, swem, atletiek en skaak gee elke individu die geleentheid om te presteer en talente te ontwikkel. Kulturele aktiwiteite sluit in Koor, Redenaarskompetisies, Landsdiens en CSV-aktiwiteite. In ons Rekenaar Sentrum fokus ons op lees- en spelvaardighede. Akademies presteer ons leerders goed en hoërskole bevestig dat ons standaard van hoogstaande gehalte is.

Die strewe na uitnemendheid en balans bevestig Gert Maritz se aansien as skool en verseker dat die leerders toegerus word vir die eise van die tyd.... VIR DIE WAT VOLG